Kerevit

 

 

 

Bu bölüm www.aquanpena.netfirms.com adlı web sitesinden alınmıştır.

 

Deniz Kereviti

Kerevit (Tatlı Su Istakozu) Yetiştiriciliği

Yetiştiriciliği hakkında aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.

 

 

 

KEREVİT (TATLI SU ISTAKOZU) YETİŞTİRİCİLİĞİ


Tür: Astacus leptodactylus (göl ıstakozu), Astacus astacus (nehir ıstakozu, has ıstakoz).
Bir aile işletmesi için muntazam gelir sağlayabilecek bir havuz örneği verelim:
Bunu için 7 m genişliğinde, 1,3 m derinliğinde ve uzunluğu batıya doğru olmak üzere ve içinde birer uçları havuzun duvarlarına dayalı olmak şartıyla yeter miktarda künkler konmuş bir havuz yaptırmak gerekir. Bu havuzun dibine kireçli taşlar ile akvaryum bitkileri konularak, üzerine de güneş ışınlarının vurmaması için bir de örtü hazırlanmalıdır. Bu ölçülerdeki havuz 1400 adet kerevit alacak hacimdedir. Havuzun suyu 25 mm lik bir boru ile devamlı olarak değiştirilmelidir. Ayrıca havuzun içinde taşlardan ve çalı çırpıdan sığınaklar yapmak gerekir. Doğu Almanya'da 1954 yılında ala ıstakozlarla yapılan bir denemede yetiştiricilik 1 m³ hacminde oval havuzlar kullanılmıştır. Istakozlara yeter miktarda saklanacak yer temin etmek için bu havuzların tabanına oluklu tuğla ve borular döşenmiştir. Ayrıca toprak havuzların meyilli yerlerindeki otların altında doğal gizlenme yerleri de yapılmıştır. Havuz tabanı ayrıca çamur tabakasıyla kaplanmıştır.Yetiştiricilik için şu koşullara uyulması gerekir:

bullet

Kerevit havuzlarının derin olması nedeniyle oldukça düz bir arazi seçilir. Sık ağaçlı araziler tercih edilmez.

bullet

Toprak her mevsimde suyu tutabilme özelliğine sahip olmalıdır (killi).

bullet

Kırmızı kerevitin 21-29ºC de, beyaz kerevitin ise 27ºC de yetiştirilmesi uygundur. Su sıcaklığının 13ºC ye kadar düşmesi durumunda kerevitler çamura gömülür ve hareketsiz beklerler.

bullet

pH 5,8-8,2 arasında olmalıdır. Su sertliği en az 50 ppm olmalıdır. 200 ppm tercih edilmelidir.

bullet

Yapılan çalışmalar kerevitlerin % 0 1-6 tuzlulukta da iyi geliştiklerini göstermiştir.

bullet

Suda plastidler ve tarım ilaçlarının bulunmaması gerekir.

bullet

Artezyen kuyuları genelde yetiştiricilik için uygun değildir.

bullet

NaCl nin bir miktarı zararsız hatta yararlıdır.

bullet

Suda kireç bulunmuyorsa ilave edilmelidir.

Genel olarak yumurtalı dişiler Nisan-Mayıs aylarında yakalanır ve Haziranın ilk haftalarında ya da Mayıs sonunda yumurta elde edilir. Yumurtalar su ile birlikte kuluçka cihazına yerleştirilir. 1 lt kuluçka cihazına yaklaşık 8-10 bin adet yumurta konabilir. Su miktarı 0,8-1 lt/dk aşmamalıdır. Yavru çıkışı su sıcaklığına bağlı olarak kuluçka cihazına yerleştirildikten 6-8 gün sonra başlar ve 10-12 günde sona erer. Çıkan yavrular içinde su buluna plastik kaselere konur. Istakoz larvaları besin olarak fitoplankton tercih ederler. Yavrular yemlemeye başladıktan sonra 2 gün daha kuluçka cihazında bekletilebilir. Çıkıştan 7-9 gün sonra ilk kabuk değişimi başlar. Istakozlar 3. Yılın sonunda 8-9,5 cm boya erişirler. İlk yılda 8 defa kabuk değiştirerek 5 cm, ikinci yılda 5 defa kabuk değiştirerek 8 cm, üçüncü yılda 8-12 cm uzunluğa ve 150-250 gr ağırlığa erişebilirler.